Instalace a opravy hromosvodů

Pokud vlastníte, nebo spravujete nějakou nemovitost, zvažte, zda je tato dostatečně chráněna před úderem blesku. 
Hromosvody, které byly postaveny v dřívějších dobách se ponechají na objektu, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku, nebo jestliže zaručují ochranu před bleskem dle ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-5, nebo se dle těchto norem opraví.

ČSN      

34 1390          Předpisy pro ochranu před bleskem ( základní norma pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů ).
33 2000-5-54 Elektrická zařízení, kapitola 54: uzemnění a ochranné vodiče.
33 2000-6-61 Elektrická zařízení, revize, kapitola 61: postupy při výchozí revizi.
33 1500          Revize elektrických zařízení, pravidelná.)

ČSN EN

62 305-1-5 Ochrana před bleskem ( nová, přísnější norma platná od 11 / 06, nahrazující ČSN 34 1390 od 1. 2.2009 ).
 

V případě, že daným předpisům Vaše stavba nevyhovuje, vystavujete se nebezpečí, že: 
- do Vašeho domu uhodí blesk se všemi svými důsledky 
- bude Vás majitel objektu stíhat, že neplníte povinnosti správce objektu a tento dostatečně nechráníte před tímto nebezpečím
Svou polívčičku si v případě zásahu blesku ohřeje i pojišťovna, která odmítne náhradu vzniklé škody. 

Máme pro Vás řešení, jak se problému vyhnout:
- navrhneme Vám instalaci hromosvodu
- hromosvodnou soustavu Vám nainstalujeme
- zajistíme Vám revizi Vašeho hromosvodního systému
- pokud revizi již máte, ale byly na ní zjištěny nějaké závady, tak Vám je odstraníme
Vše v souladu s platnými normami.

Cena je individuální, úměrná vynaloženým realizačním nákladům. 
Vzhledem k dosaženému klidu, nebo ceně zachráněných hodnot v případě udeření blesku do objektu je cena velmi nízká.

Pokud potřebujete více informací, pošlete nám svůj mail,

nebo zavolejte na 604 429 748, budeme se těšit.

 

Provádíme
VIDEO: Čištění 17 patrového domu od řas a nečistot v OV
video
vzornik_csn

Napište nám

  • Jméno
  • Email
  • Přijmení
  • Telefon
  • Text zprávy